Använd stoppuret nedan för att ta tiden online!

0:00:00:000
Tidtagarur.net gör det möjligt att ta tiden online. Vi använder ett script som fungerar som ett tidtagarur, stoppur eller kronograf som det också heter. Tidtagaruret på internet har 3 funktioner. Starta klockan, Pausa/Stoppa klockan, eller också återställa den till 0. Tidtagareur har funnits i många århundraden och för mer information om dessa, läs mer på nätet online hos Wikipedia.


starta tidtagarur stoppa tidtagarur återställ tidtagarur